Föreläsningar

Mia föreläser

Stilverket älskar att föreläsa!

Jag föreläser för allt från fyra personer till fyrahundra. Många av mina uppdragsgivare är inom både näringsliv och utbildningssektorn.

Näringslivet brukar uppskatta mina föreläsningar om personlig stil och hur man med små, enkla medel kan tänka kreativt, men ändå inom ramarna för en eventuell klädkod.

Mina egna favoritföreläsningar handlar om modehistoria – och spänner över hela utvecklingen från det gamla Egypten, till och med nutid (80-talet). Hela föreläsningsserien omfattar 11 föreläsningar som i genomsnitt tar ca 1 – 2h vardera. För mer info om t.ex. pris se: Modehistoria2011

Gärna kopplar jag mina modehistoriaföreläsningar till nutida fenomen; en koppling som ligger mig varmt om hjärtat och som är viktig att göra. Som t.ex. föreläsningen på temat kvinnliga klädkoder i näringslivet ur historiskt perspektiv. Föreläsningen ställer många av dagens begrepp och föreställningar om hur vi bör vara klädda på sin spets, och utmanar åhörarna att ifrågasätta många av sina egna val.

Just denna föreläsningen gör jag i två varianter, en lång som varar två timmar och en kort som varar en timme – den korta kostar 5.000:- och den långa 7.000:-